Hotline: 028 -38 721 777 -  096 971 6035
Email: info@loaamtran.com
LOA DI ĐỘNG KC

LOA DI ĐỘNG KC

VIET NAM

Chi tiết
EUROPORT EPA40 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp

EUROPORT EPA40 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp


Chi tiết
EUROPORT EPA150 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp

EUROPORT EPA150 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp


Chi tiết
EUROPORT EPA300 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp

EUROPORT EPA300 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp


Chi tiết
EUROPORT EPS500MP3 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp

EUROPORT EPS500MP3 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp


Chi tiết
EUROPORT PPA200-Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp

EUROPORT PPA200-Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp


Chi tiết
 EUROPORT PPA500BT- Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp

EUROPORT PPA500BT- Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp


Chi tiết
EUROPORT PPA2000BT - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp

EUROPORT PPA2000BT - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp


Chi tiết
BỘ ÂM THANH DI ĐỘNG EUROPORT MPA40BT-PRO

BỘ ÂM THANH DI ĐỘNG EUROPORT MPA40BT-PRO


Chi tiết
LOA DI ĐỘNG KC
LOA DI ĐỘNG CHUYÊN DỤNG CHO CÁC TỔ CHỨC SỰ KIỆN NGOÀI TRỜI
EUROPORT EPA40 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
EUROPORT EPA40- Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
Dùng cho Karaoke, hội họp, training, event ngoài trời
40-Watt cầm tay với hệ thống Microphone và sạc pin PA
EUROPORT EPA150 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
EUROPORT EPA150 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
Dùng cho Karaoke, hội họp, training, event ngoài trời
Ultra-nhỏ gọn 150-Watt 5-Channel Portable Hệ thống với hiệu ứng kỹ thuật số và FBQ Detection Phản hồi PA
EUROPORT EPA300 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
EUROPORT EPA300 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
Dùng cho Karaoke, hội họp, training, event ngoài trời
Ultra-nhỏ gọn 300-Watt 6-Channel Portable Hệ thống với hiệu ứng kỹ thuật số và FBQ Detection Phản hồi PA
EUROPORT EPS500MP3 - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
EUROPORT EPS500MP3- Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
Dùng cho Karaoke, hội họp, training, event ngoài trời
Ultra-nhỏ gọn 500-Watt 8-Channel Portable Hệ thống PA với MP3 Player, Reverb và Option Wireless
EUROPORT PPA200-Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
EUROPORT PPA200-Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
Dùng cho Karaoke, hội họp, training, event ngoài trời
Ultra-nhỏ gọn 200-Watt, 5-Channel Portable Hệ thống PA với Wireless Microphone Option, Klark Teknik xử lý Multi-FX và FBQ Detection Phản hồi

EUROPORT PPA500BT- Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
EUROPORT PPA500BT- Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
Dùng cho Karaoke, hội họp, training, event ngoài trời
Ultra-nhỏ gọn 500-Watt 6-Channel Portable Hệ thống PA với công nghệ Bluetooth không dây, không dây Microphone Option, Klark Teknik xử lý Multi-FX và FBQ Detection Phản hồi
EUROPORT PPA2000BT - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
EUROPORT PPA2000BT - Bộ âm thanh di động chuyên nghiệp
Dùng cho Karaoke, hội họp, training, event ngoài trời
Ultra-nhỏ gọn 2000-Watt 8-Channel Portable Hệ thống PA với công nghệ Bluetooth không dây, không dây Microphone Option, Klark Teknik xử lý Multi-FX và FBQ Detection Phản hồi
BỘ ÂM THANH DI ĐỘNG EUROPORT MPA40BT-PRO
EUROPORT MPA40BT-PRO - Bộ âm thanh di dộng gọn đẹp

Một tất cả-trong-Portable 40-Watt hệ thống với kết nối Bluetooth PA, pin hoạt động và Giao thông vận tải Xử lý