Hotline: 028 -38 721 777 -  096 971 6035
Email: info@loaamtran.com

Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số CR M4101

Mã sản phẩm: Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số CR M4101
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Bảo hành:
Ghi chú: Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số CR M4101 + Bộ điểu khiển có thể kết nối lên đến 128 micro hội thảo và có thể mở rộng tối đa tới 1000 micro khi kết nối mở rộng thêm bộ điều khiển. + Có thể hỗ trợ kết nối lên đến 36 mic phiên dịch và hỗ trợ tới 11 + 1 ngôn ngữ cho phiên dịch đồng thời tính cả ngôn ngữ gốc (12 kênh âm thanh phiên dịch ra) + Hỗ trợ tham dự, biểu quyết và chức năng quản lý dữ liệu. ý dữ liệu Hotline: 028 -38 721 777 - 096 971 6035
Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số CR M4101
bo-dieu-khien-trung-tam-ky-thuat-so-cr-m4101/
Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số CR M4101
+ Bộ điểu khiển có thể kết nối lên đến 128 micro hội thảo và có thể mở rộng tối đa tới 1000 micro khi  kết nối mở rộng thêm bộ điều khiển.
+ Có thể hỗ trợ kết nối lên đến 36 mic phiên dịch và hỗ trợ tới 11 + 1 ngôn ngữ cho phiên dịch đồng thời tính cả ngôn ngữ gốc (12 kênh âm thanh phiên dịch ra)
+ Hỗ trợ tham dự, biểu quyết và chức năng quản lý dữ liệu.
ý dữ liệu.
Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4104B Delegate

Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4104B Delegate


Chi tiết
Micro chủ toạ kỹ thuật số CR-M4102B Chairman Unit

Micro chủ toạ kỹ thuật số CR-M4102B Chairman Unit


Chi tiết
Micro chủ toạ kỹ thuật số CR-M4202A2 Chairman Unit

Micro chủ toạ kỹ thuật số CR-M4202A2 Chairman Unit


Chi tiết
Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4204A2 Delegate Unit

Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4204A2 Delegate Unit


Chi tiết