Hotline: 028 -38 721 777 -  096 971 6035
Email: info@loaamtran.com

Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4204A2 Delegate Unit

Mã sản phẩm: Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4204A2 Delegate Unit
Thương hiệu:
Xuất xứ:
Bảo hành:
Ghi chú: Hotline: 028 -38 721 777 - 096 971 6035
Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4204A2 Delegate Unit

micro-dai-bieu-ky-thuat-so-cr-m4204a2-delegate-unit/
Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4204A2 Delegate Unit
+ Chức năng biểu quyết (voting)
+ Chức năng phát biểu,
+ Có cổng kết nối với heaphone 
+ Tích hợp với loa chất lượng cao
+ Đèn chỉ thị kết nối.
Micro chủ toạ kỹ thuật số CR-M4202A2 Chairman Unit

Micro chủ toạ kỹ thuật số CR-M4202A2 Chairman Unit


Chi tiết
Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4104B Delegate

Micro đại biểu kỹ thuật số CR-M4104B Delegate


Chi tiết
Micro chủ toạ kỹ thuật số CR-M4102B Chairman Unit

Micro chủ toạ kỹ thuật số CR-M4102B Chairman Unit


Chi tiết
Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số CR M4101

Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số CR M4101


Chi tiết